Tietosuojakäytäntömme

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Arvoisa asiakas

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja haluamme ilmoittaa, että olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme sekä verkkokaupan yleisiä sopimusehtoja johtuen Euroopan Unionin antamasta tietosuoja-asetuksesta.

FullMoon verkkokauppa noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Fullmoonin palveluja. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää palveluja, koska Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Full Moonin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Unbeatable Oy (Y-tunnus 2089851-6)

Helsingintie 144 16300 Orimattila


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 •  Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
 •  Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 •  Liiketoiminnan kehittäminen
 •  Myynti ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen
 •  Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
 •  Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelujen tarjoaminen
 •  Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
 •  Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen
 •  Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset


Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelumme käyttäjäksi tai käyttäessään Palveluamme, kuten ostaessa tuotteita www.fullmoon.fi verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusturvaperuste

Henkilötietoja käsitellään Fullmoonin ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Fullmoonin oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.


Mitä henkilötietoja käsittelemme

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 •  Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötieto ja käyttäjätunnukset
 •  Maksu- ja maksutapatiedot
 •  Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
 •  Kiinnostuksen kohteet
 •  Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
 •  Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
 •  Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
 •  Palvelun käyttötiedot: kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelu


Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Full Moon ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja muille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, mikäli FullMoon on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä sulautumiset.


Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Full Moon säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Kuluttajakauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt.

Henkilötietoja käsittelevät vain Full Moonin työntekijät luottamuksellisesti, turvallisesti annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.


Arja Kelho | Full Moonin perustaja